Oferta

W CENIE ZAPEWNIAMY BEZPŁATNĄ USŁUGĘ KONSERWATORA.

OBSŁUGA KSIEGOWA

 1. PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
 2. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI STATYSTYCZNEJ I KSIĘGOWEJ WSPÓLNOTY
 3. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH WSPÓLNOTY
 4. PROWADZENIE SPRAWOZDAWCZOŚCI WSPÓLNOTY DLA URZĘDÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
 5. PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH ROZLICZEŃ ZUŻYCIA MEDIÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH WŁAŚCICIELI
 6. KONTROLĘ FINANSÓW WSPÓLNOTY
 7. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
 8. SPORZĄDZANIE ROCZNYCH PLANÓW GOSPODARCZYCH I FINANSOWYCH
 9. SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI PLANÓW GOSPODARCZYCH I FINANSOWYCH

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

 1. PROWADZENIE – SPISU LOKALI, WŁAŚCICIELI LOKALI WRAZ Z PRZYPADAJĄCYMI IM UDZIAŁAM W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ
 2. ZAPEWNIENIE DLA NIERUCHOMOŚCI DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ, ENERGII CIEPLNEJ, CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY, ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW I WYWOZU NIECZYSTOŚCI
 3. ZAPEWNIENIE DLA NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ USŁUG KOMINIARSKICH I INNYCH USŁUG ZWIĄZANYCHZ PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIEM URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ
 4. UBEZPIECZENIE NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ CO NAJMNIEJ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
 5. WYSZUKIWANIE USŁUGODAWCÓW, NEGOCJOWANIE CEN I WARUNKÓW UMÓW ORAZ ICH ZAWIERANIE NA USŁUGI ZWIĄZANE Z ZARZĄDEM NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ, MERYTORYCZNĄ KONTROLĘ FAKTUR WYSTAWIANYCH PRZEZ USŁUGODAWCÓW, KONTROLĘ WYKONANIA UMÓW PRZEZ USŁUGODAWCÓW
 6. WYKONYWANIE ZLECONYCH PRZEZ ZARZĄD WSPÓLNOTY CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ZEBRANIAMI WŁAŚCICIELI LOKALI I PROWADZENIEM GŁOSOWANIA W TRYBIE INDYWIDUALNEGO ZBIERANIA GŁOSÓW(ZAWIADAMIANIE O ZEBRANIACH, POWIADAMIANIE WŁAŚCICIELI O TREŚCI UCHWAŁ PODJĘTYCH Z UDZIAŁEM GŁOSÓW ZEBRANYCH INDYWIDUALNIE, ITP.)
 7. WYNAJMOWANIE POMIESZCZEŃ W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ W ZAMIAN ZA UZYSKANIE NA RZECZ WSPÓLNOTY POŻYTKÓW, WYNAJEM MOŻE NASTĄPIĆ WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNOTY
 8. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ LUB POŚWIADCZANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO LUB POMOCY SPOŁECZNEJ
 9. ZAPEWNIENIE WŁAŚCICIELOM INFORMACJI O SYTUACJI WSPÓLNOTY ORAZ DOSTĘPU DO JEJ DOKUMENTÓW
 10. POWIADAMIANIE WŁAŚCICIELI LOKALI O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZWIĄZANYCH Z DOSTAWAMIMEDIÓW ORAZ USŁUG DLA NIERUCHOMOŚCI
 11. SPORZĄDZANIE PROTOKOŁÓW SZKÓD I UTRZYMYWANIE W TYCH SPRAWACH KONTAKTÓW Z FIRMAMI UBEZPIECZENIOWYMI
 12. PROWADZENIE REJESTRU UCHWAŁ WŁAŚCICIELI LOKALI I DOKUMENTACJI Z ZEBRAŃ WSPÓLNOTY
 13. REPREZENTACJA WSPÓLNOTY NA ZEWNĄTRZ