Internetowa Kartoteka Mieszkańca

Dostęp do Internetowej Kartoteki Mieszkańca znajdziecie Państwo poniżej:

ZALOGUJ SIĘ

Internetowa Kartoteka Mieszkańca to usługa oferująca właścicielom przeglądanie istotnych informacji dotyczących lokalu i nieruchomości.

Funkcjonalność i dostępne informacje:

Kartoteka konta – informacje finansowe zawierające wyszczególnienie naliczonych opłat i zaksięgowanych wpłat wraz z informacją o saldzie

Dokumenty czynszowe – informacje o naliczonych opłatach, rozliczeniach mediów, itp. wraz z informacją o poszczególnych składnikach opłat

Rachunki bankowe – informacja o numerach rachunków bankowych, na które powinny być wnoszone opłaty

Dokumenty wewnętrzne – ważne dokumenty dotyczące spółdzielni / wspólnoty /nieruchomości (np. statut, regulaminy, uchwały, ogłoszenia, itp.).